• Vespa Primavera phiên bản đặc biệt
  Vespa Primavera phiên bản đặc biệt
  Vespa Primavera phiên bản đặc biệt

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 76.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Primavera 2016
  Primavera 2016
  Primavera 2016

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 70.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Primavera ABS
  Primavera ABS
  Primavera ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 74.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Vespa Primavera 3V
  Vespa Primavera 3V
  Vespa Primavera 3V

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 68.800.000 VNĐ
  Xem chi tiết