• GTS Supertech 2019
  GTS Supertech 2019
  GTS Supertech 2019

  Giá bán lẻ đề xuất:

  300cc : 155.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • GTS Super 150 2019
  GTS Super 150 2019
  GTS Super 150 2019

  Giá bán lẻ đề xuất:

  150cc : 115.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • GTS Super 125 2019
  GTS Super 125 2019
  GTS Super 125 2019

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 93.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết