• Phiên bản: Nhập khẩu

  Vespa 946 RED
  Vespa 946 RED

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 405.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Nhập khẩu

  Vespa Sprint ABS
  Vespa Sprint ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 75.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Nhập khẩu

  Primavera 125 I-GET ABS
  Primavera 125 I-GET ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Primavera 125cc ABS : 74.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Việt Nam

  Vespa LX Iget 125
  Vespa LX Iget 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  IGET 125 : 67.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Nhập khẩu

  GTS SUPER 125
  GTS SUPER 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 93.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết