LỊCH BẢO DƯỠNG XE

Chọn dòng xe

km x 1.000 hoặc (tháng) tối đa151015202530354045505560
Bu-lông/đai ốc an toàn I   I   I   I   I   I   I
Bu gi         R       R       R
Chân chống giữa/chân chống bên L   L   L   L     L   L
Chốt yên     L   L   L   L   L   L
Dây đai truyền động     I   R   I   R   I   R
Tay ga A   A   A   A   A   A   A
Rãnh đặt bi văng     I   I   I   I   I   I
Dụng cụ chẩn đoán I  I I  I I  I I  I I  I I
Lọc gió     R   R   R   R   R   R
Bộ lọc CVT     C   C   C   C   C   C
Lọc dầu động cơ  R    R    R    R    R    R    R
Khe hở xú páp     A       A       A    
Cụm ly hợp         IC       IC        IC
Ắc quy và hệ thống điện  I  I  I  I  I  I  I  I  I I  I I
Tay phanh L   L   L   L   L   L   L
Mức nước làm mát ** I   I   I   R   I   I   R
Dầu phanh ** I I I I I I I I I I I I I
Dầu động cơ*  I R  I R  I R  I R  I R  I R
Dầu hộp giảm tốc (dầu láp)  R   I   I   R   I   I   R
Điều chỉnh hướng đèn pha     A   A   A   A   A   A
Má phanh I I I I I I I I I I I I I
Má phanh trượt / Bi văng CVT     I   R   I   R   I   R
Chốt bắt ngàm phanh  L   L   L   L   L   L   L
Lọc dầu động cơ  C   C   C   C   C   C   C
Áp suất lốp và độ mòn  I  I I  I I  I I  I I  I I  I I
Chạy thử xe  I  I I  I I  I I  I I  I I  I I
Vòng bi cổ lái A   A   A   A   A   A   A
Giảm xóc      I    I    I    I    I    I
Hệ truyền động      L    L    L    L    L    L