• GTS SUPER 125
  GTS SUPER 125
  GTS SUPER 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 93.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • GTS SUPER 150
  GTS SUPER 150
  GTS SUPER 150

  Giá bán lẻ đề xuất:

  150cc : 115.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • GTS SUPER 300
  GTS SUPER 300
  GTS SUPER 300

  Giá bán lẻ đề xuất:

  129.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết