• GTS Racing Sixties 300
  GTS Racing Sixties 300
  GTS Racing Sixties 300

  Giá bán lẻ đề xuất:

  300cc : 135.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • GTS Racing Sixties 150
  GTS Racing Sixties 150
  GTS Racing Sixties 150

  Giá bán lẻ đề xuất:

  150cc : 120.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • GTS Supertech
  GTS Supertech
  GTS Supertech

  Giá bán lẻ đề xuất:

  300cc : 155.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • GTS Super 150
  GTS Super 150
  GTS Super 150

  Giá bán lẻ đề xuất:

  150cc : 115.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • GTS Super 125
  GTS Super 125
  GTS Super 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 93.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết