• Phiên bản: Nhập khẩu

  Vespa 946 RED
  Vespa 946 RED

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 405.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Nhập khẩu

  Vespa Sprint ABS
  Vespa Sprint ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 75.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Nhập khẩu

  Primavera 125 ABS Halogen
  Primavera 125 ABS Halogen

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Primavera 125cc ABS : 74.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết