do you vespa sprint
do you vespa gts
Liberty Go Pro
Ra mắt phiên bản đặc biệt Liberty Italia Gopro trải nghiệm lái tuyệt vời
Khuyến mại Liberty - Chất cùng phong cách 1/4 - 31/5/2015
New Fly 3V bay qua mien hanh phuc
Ra mắt phiên bản đặc biệt Vespa Sprint và Vespa Primavera và thông điệp An toàn giao thông
Đại lý xuất sắc
Bao hanh 3 nam