HỖ TRỢ 100 % PHÍ TRƯỚC BẠ khi mua Vespa Primavera abs 125 cc từ 03/04 đến 30/04/2017
Vespa LX Iget
vespa uu dai 55% phu kien
Bao hanh 3 nam